Välkommen att kontakta oss när helst du önskar.

Karl-Oskar Bragnell

Säljare
Telefon: 072-669 04 95
karl-oskar@motalabilpartner.se

August Erdenstam

Inköp/Media
Telefon: 072-699 65 16
august@motalabilpartner.se

Denis Grgic

Säljare
Telefon: 072-669 02 19
denis@motalabilpartner.se

Mirza Kusljugic

Inköp
Telefon: 072-050 69 46

mirza@motalabilpartner.se

Dennis Bolic

Verkmästare
Telefon: 072-402 36 67
dennis@motalabilpartner.se

Motala bilpartner