Välkommen att kontakta oss när helst du önskar.

Mirza Kusljugic

Inköp
Växel: 0141 – 559 90
Direkt: 0141 – 75 30 14

mirza@motalabilpartner.se

Dennis Bolic

Verkmästare 
Växel: 0141 – 559 90
Direkt: 0141 – 465044
dennis@motalabilpartner.se

Denis Grgic

Säljare
Växel: 0141 – 559 90
Direkt: 0141- 659499
denis@motalabilpartner.se

August Erdenstam

Säljare
Växel: 0141 – 559 90
Direkt: 0141 – 559 90
august@motalabilpartner.se